Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"

ul. 6-go Marca 1
86-300 Grudziądz

Tel.: 504 991 262

rawelin.gdz@wp.pl
Odwiedziny na stronie:

000231066

Aktualności

14.05.22 NOCNE ZWIEDZANIE

2022-05-06

14 maja zapraszamy osoby z polskim dokumentem tożsamości na nocne zwiedzanie Cytadeli. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort uczestników liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego należy zarezerwować sobie miejsce zgłaszając się na adres : rawelin.gdz@wp.pl podając imię i nazwisko.Zwiedzanie jest odpłatne : 20 zł opłata pełna, 15 zł zniżkowa. Początek zwiedzania godz.19.30; ale przybyć należy najpóźniej do godz.19.10. Weryfikacja uczestników , opłaty itp. od godz.18.30.Zbiórka uczestników na parkingu przed bramą gł. Cytadeli na ul. Czwartaków 3 . Auta pozostawiamy po prawej stronie drogi dojazdowej do Cytadeli przed znakiem zakazu wjazdu. Należy zabrać ze sobą latarkę.

W sezonie 22' Cytadela będzie dostępna od 07 maja

2022-04-19

ZASADY i TERMINY ZWIEDZANIA
CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ W SEZONIE 2022.
/ 07 maja- 29 pażdziernik2022)Zwiedzanie CTG jest możliwe :W ramach akcji Zdobywca Cytadeli. -
(zwiedzanie w sobotę, bez wcześniejszego rezerwowania, dla osób posiadających polski dokument tożsamości. Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zapisana na liście)

Oferta skierowana do turystów indywidualnych ( w tym rodzin) posiadających przy sobie polski dokument tożsamości.
Zwiedzanie w ramach akcji Zdobywca Cytadeli będzie prowadzone w każdą sobotę począwszy od
dnia 07 MAJA 2022 roku do dnia 29 PAŻDZIERNIKA 2022 roku.

Uczestnicy muszą przybyć na parking przed bramą główną Cytadeli , z polskim dokumentem tożsamości najpóźniej do godziny 10.45.
Po zapisaniu na listę uczestników uczestnicy rozpoczynają 2,5 godzinne zwiedzanie z przewodnikiem.
W przypadku większej liczby oczekujących, osoby zapisane najpóźniej będą musiały poczekać ok.20 minut na przybycie drugiego przewodnika.
Trasa zwiedzania obejmuje majdan i punkt widokowy.

Koszt zwiedzania : opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby, zniżkowa 15 zł od osoby. Honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Wynagrodzenie przewodników pokrywa Stowarzyszenie. Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem VAT.


Zwiedzanie w dowolnych terminach sezonu , dla wszystkich
( wymagana wcześniejsza rezerwacja )
należy skontaktować się z naszym Stowarzyszeniem email : rawelin.gdz@wp.pl z wyprzedzeniem :
• osoby, grupy z polskimi dokumentami tożsamości na 7 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem
• obcokrajowcy na 15 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniemUczestnicy posiadający polski dokument tożsamości.

Osoby indywidualne posiadające ( przy sobie) polski dokument tożsamości lub grupy zorganizowane, w których uczestnicy posiadają ( przy sobie) polski dokument tożsamości mogą zwiedzać CTG w każdy inny wybrany przez siebie dzień w okresie od 07 maja do 29 października 2022
. W tym celu należy :

• skontaktować się co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem z WSK-E RAWELIN na adres : rawelin.gdz@wp.pl podając: 1. dokładną nazwę organizatora 2.dane adresowe i kontaktowe organizatora 3. datę i godzinę planowanego zwiedzania 4. planowaną liczbę uczestników 5. dane do faktury 6. sposób płatności

• na tej podstawie WSK-E RAWELIN wystąpi do Komendanta 13 WOG o zgodę na wejście na teren CTG. W przypadku zwiedzania w dniach : piątek po godzinie 13.15, sobota lub niedziela trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy. W pozostałe dni zgodę na wejście na majdan Komendant wydaje uznaniowo i indywidualnie.

• O udzieleniu zgody na wejście na teren CTG ( lub nie) i przyjęciu wycieczki ( lub nie) do realizacji WSK-E powiadamia organizatora mailem zwrotnym. Zgoda Komendanta na wejście na teren CTG jest warunkiem koniecznym.

• w dniu zwiedzania organizator lub osoby indywidualne są zobowiązane mieć przy sobie w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników zwiedzania. Listy te należy przekazać przewodnikowi i na biuro przepustek.

• Komendant na prośbę WSK-E RAWELIN może udzielić zgody na wjazd autokaru na parking wewnętrzny .

Koszt zwiedzania : opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby, zniżkowa 15 zł od osoby. Wynagrodzenie przewodnika 250 zł za grupę do 30 osób. Grupy szkolne z opiekunami maksymalnie do 45 osób. Stowarzyszenie wystawia faktury nie jest płatnikiem VAT.


Uczestnicy posiadający ( przy sobie) inny niż polski dokument tożsamości

Obcokrajowcy chcący zwiedzić CTG muszą :

• skontaktować się co najmniej na 15 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem z WSK-E RAWELIN podając : 1. nazwę organizatora 2. dane adresowe i identyfikacyjne organizatora 3 dane kontaktowe organizatora 4. imienne listy uczestników z numerami identyfikacyjnymi dokumentu tożsamości ( ten sam , którym będą się okazywać podczas zwiedzania) 5. datę i godzinę planowanego zwiedzania.

• na tej podstawie WSK-E RAWELIN wystąpi do Komendanta 13 WOG o zgodę na wejście na teren CTG. W przypadku zwiedzania w dniach : piątek po godzinie 13.15, sobota lub niedziela trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy. W pozostałe dni zgodę na wejście na majdan Komendant wydaje uznaniowo i indywidualnie

• O udzieleniu zgody ( lub nie) i przyjęciu wycieczki ( lub nie) do realizacji WSK-E powiadamia organizatora mailem zwrotnym. Zgoda Komendanta na wejście na teren CTG jest warunkiem koniecznym.

Koszt zwiedzania : opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby i zniżkowa 15 zł od osoby. Wynagrodzenie przewodnika 250 zł za grupę do 30 osób. Stowarzyszenie wystawia faktury , nie jest płatnikiem VAT.

Cytadela niedostępna również 11 listopada 2021 roku.

2021-11-08

Szanowni Goście, uprzejmie informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego Cytadela Twierdzy Grudziądz w dalszym ciągu pozostaje niedostępna dla zwiedzających.

Zmarł nasz Kolega Rysiu Fierek

2021-07-17


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy dzisiaj wiadomość o śmierci naszego Kolegi Ryszarda Fierka.
Był wspaniałym, serdecznym i życzliwym wszystkim człowiekiem. Pasjonat turystyki, który przez lata poprowadził na szlaki wiele tysięcy osób, szczególnie uwielbiany przez dzieci i młodzież. Wielki miłośnik i orędownik grudziądzkiej Cytadeli, po której i o której mógł chodzić i opowiadać długimi godzinami.
Dla wielu z nas był mentorem, nauczycielem i przyjacielem.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz wszystkim bliskim.
Koleżanki i koledzy z WSK-E RAWELIN

W sezonie 2021 nie zwiedzisz Cytadeli Twierdzy

2021-06-09

Szanowni Państwo , Drodzy Goście,

Komendant 13WOG mając na uwadze stan zagrożenia epidemiologicznego jaki niesie za sobą pandemia oraz w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego WP nie wydał zgody na prowadzenie obsługi ruchu turystycznego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz w sezonie 2021.
W pełni rozumiemy decyzję Komendanta:
CTG jest czynną jednostką wojskową jakikolwiek epizod epidemiologiczny na jej terenie może skutkować poważną dezorganizacją pracy jednostek pozostających w rejonie działania 13WOG.

WSK-E RAWELIN