Wojskowe Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
"RAWELIN"

ul. 6-go Marca 1
86-300 Grudziądz

Tel.: 504 991 262

rawelin.gdz@wp.pl
Odwiedziny na stronie:

000148169

Aktualności

Kapsula pamięci list do potomnych

2018-11-07

Zapraszamy wszystkich, aby w dniu 11 listopada podczas Dnia Otwartego na Cytadeli Twierdzy Grudziądz przekazywali nam swoje zdjęcia ( koniecznie opisane), które chcieliby zostawić w naszej Kapsule pamięci. Kapsuła zostanie ukryta na Cytadeli , mamy nadzieje , ze kiedyś za kilkadziesiąt , a może kilkaset lat nasza wiadomość dla potomnych zostanie przez nich odnaleziona.

11 listopada 2018

2018-10-25

KOMUNIKAT 11 listopada 2018. Cytadela Twierdzy Grudziądz


Dzień Otwarty Cytadeli- festyn
miejsce : ul. Czwartaków 3 Grudziądz
czas : 11.11.2018 w godzinach od 11.00 do 15.00
zapraszamy wszystkich chętnych wstęp wolny*


Tradycyjnie już zapraszamy w dniu 11 listopada na zwiedzanie zabytkowej części Cytadeli. Udostępniamy zwiedzającym również majdan , punkt widokowy z lunetami ( przepiękna panorama Doliny Wisły obserwowana z najwyższego punktu na koronie Wielkiego Magazynu). Po wyznaczonym do zwiedzania terenie można będzie poruszać się samemu . Będą oczywiście przewodnicy Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno – Edukacyjnego RAWELIN – wszyscy chętni i spragnieni wiedzy o naszej twierdzy będą mogli skorzystać z ich obecności i wspólnie zwiedzać : bramy , raweliny,bastiony , chodniki : komunikacyjne, minowe i kontrminowe . Jednym z takich podziemnych chodników będzie można przedostać się z majdanu do sali kominkowej Bastionu III.

Jak co roku żołnierze i pracownicy wojska z garnizonu Grudziądz oraz z jednostek zaprzyjaźnionych przygotowują pokaz wyposażenia i umundurowania wojskowego. Nie lada gratką będzie zapewne MS-20 Daglezja. Może uda się nawet pokazać rozstawienie tego mostu!!!

Na zaproszenie Komendanta 13 WOG-u na majdanie rozlokują się grupy rekonstrukcji historycznej ze Złotowa, Chełmna, Torunia i Grudziądza.
Klub Strzelecki COMBAT ze Złotowa wystawia strzelnicę z broni pneumatycznej.
Na scenie polowej z inscenizacją nawiązującą do 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zaprezentuje się młodzież z I LO w Grudziądzu w tańcach polskich : polonezie i mazurze. Uczniowie rozdadzą chętnym śpiewniki, a chór TIBI MARIAE zaprosi wszystkich do wspólnego wykonania najbardziej znanych polskich utworów patriotycznych.
Z koncertem wystąpią muzycy Grudziądzkiej Orkiestry Dętej pod wodza kapelmistrza Krzysztofa Borowca.

Będzie biało i czerwono, bo rozdamy 1000 chorągiewek i pomalujemy w barwy narodowe wszystkie chętne buzie.

Dla podkreślenia 100 rocznicy, chcemy zaproponować wszystkim gościom wspólne przygotowanie i wysłanie wiadomości do….. przyszłych pokoleń. Tak , chodzi o kapsułę czasu! Przygotujemy duży list z życzeniami dla Polski, pod którym każdy uczestnik naszego święta będzie mógł się własnoręcznie podpisać. Zapraszamy ponadto, do przyniesienia ze sobą i przekazania nam podpisanych zdjęć osobistych lub portretów całych rodzin, które zostaną umieszczone w naszej kapsule czasu – szczelnie zamkniętym pojemniku odpornym na działania „ziemi wody ognia i powietrza”. Wierzymy , że za wiele, wiele lat, ktoś odnajdzie nasze przesłanie i nasz list do potomnych.
Mamy nadzieje, że tak jak obecnie zachwycamy się i z niezwykłym zainteresowaniem oglądamy album z kolekcją zdjęć p. Zbigniewa Zawadzkiego, przyszłe pokolenia w naszej kapsule czasu znajdą taki sam ładunek emocji, nostalgii, zachwytu i wzruszeń.
Tak przygotowana przesyłka zawierająca list oraz zdjęcia zostanie ukryta na terenie Cytadeli Twierdzy Grudziądz, a miejsce jej zdeponowania znane będzie tylko obecnemu Komendantowi 13 WOG oraz osobom bezpośrednio zabezpieczającym i ukrywającym kapsułę. Osoby te będą honorowo zobowiązane przez Komendanta do zachowania tajemnicy „po wsze czasy”.


Przed bramą główną zlokalizowany będzie „ główny punkt aprowizacyjny” , gdzie będzie można zjeść wojskową grochówkę z wkładką , czy też wypić ogólnowojskową czarną kawę dobrze osłodzoną ; zapewne wielu wiarusów z czasów powszechnego poboru doskonale pamięta ten niepowtarzalny smak i aromat.
W punkcie aprowizacyjnym będzie można nabyć również drobne pamiątki z pobytu , niektóre są „do zdobycia „jedynie na terenie naszej Cytadeli .

Przedsięwzięcie jest organizowane wspólnie przez: Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne RAWELIN , Urząd Miejski oraz 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Ze względu na spodziewaną dużą frekwencję prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej , Policji , Żandarmerii i strażników Oddziału Wart Cywilnych . Szczególną ostrożność i dyscyplinę prosimy zachować w chodnikach podziemnych , na skarpach i koronach poszczególnych dzieł fortyfikacyjnych .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA!!!


*dla zmotoryzowanych udostępniamy parking , jak co roku miasto uruchamia specjalną linię autobusową na trasie Plac Stycznia – ul. Czwartaków .

11 listopada na Cytadeli

2018-10-04


11 listopada na Cytadeli wspólnie przygotujemy i wyślemy list do... przyszłych pokoleń Polaków!


Zbliża się 11listopada więc jak co roku zaprosimy wszystkich Państwa na Dzień Otwarty Cytadeli Twierdzy Grudziądz. Ale w tym roku okazja będzie szczególna, bo świętować przecież będziemy okrągłą, setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Co prawda Grudziądz na swoją wolność musiał jeszcze troszkę poczekać, ale ustanowienie państwowości polskiej było już faktem. Wspominając odległą przeszłość zachęcamy do pomyślenia o dalekiej przyszłości. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą " Polska 1918-2018-2118-....?wehikuł czasu". Otóż ni mniej ni więcej, chcemy przygotować i wysłać wiadomość do.... przyszłych pokoleń ! Chcemy napisać życzenia dla Polski, w dniu 11 listopada zebrać pod nimi Państwa podpisy. Już teraz przesyłajcie na nasz adres: www.rawelin-grudziadz.pl swoje propozycje życzeń dla Polski i dla przyszłych pokoleń Polaków. Wybierzemy spośród nich najfajniejsze ( autora/kę lub autorów/ki nagrodzimy ). Przygotujemy wielką kartę z życzeniami a każdy chętny będzie mógł się pod nimi podpisać w dniu 11 listopada podczas festynu na Cytadeli. Ale oprócz życzeń dołączymy zdjęcia. Nasze, Państwa, wszystkich , którzy je przyniosą i przekażą nam w tym dniu. Jest jeden warunek – osoby na zdjęciach muszą być opisane: imieniem i nazwiskiem; nazwiskiem rodziny; etc. Jako, ze mamy RODO fakt dobrowolnego przekazania zdjęć będzie traktowany jednocześnie jako zgoda wszystkich uwidocznionych osób na umieszczenie ich wizerunku w kapsule czasu i zgoda na wykorzystanie tych zdjęć przez przyszłe pokolenia! Do życzeń i zdjęć dołączymy również dłuższy list z opisem naszej teraźniejszości.

Dlatego zapraszamy Państwa do :

przesyłania nam od dzisiaj na adres mailowy propozycji życzeń dla Polski i dla przyszłych pokoleń

przygotowania i przyniesienia w dniu 11 listopada na Cytadelę zdjęć swoich, swojej rodziny, bliskich, przyjaciół, znajomych....

zgłaszania propozycji, o czym powinniśmy napisać do przyszłych pokoleń oraz co mogłoby znaleźć się w naszej kapsule czasu.

KAPSUŁA CZASU ZOSTANIE UKRYTA NA TERENIE CYTADELI !!! A o miejscu jej zdeponowania będą wiedzieli tylko Komendant 13 WOG oraz osoby bezpośrednio dokonujące ukrycia. Wszyscy będą honorowo zobowiązani przez Komendanta do dochowania tajemnicy.

Święto Wojska Polskiego

2018-08-06

13Wojskowy Oddział Gospodarczy oraz Wojskowe Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne RAWELIN 15 sierpnia ( środa) zapraszają na zwiedzanie Cytadeli Twierdzy Grudziądz. Zbiórka chętnych- obowiązkowe posiadanie polskiego dokumentu tożsamości !!! na ul.Czwartaków 6 ( brama główna Cytadeli) przed godziną11.00. Stowarzyszenie pobiera opłatę w wysokości pełnej 12,00 zł lub zniżkowej 8,00 zł od osoby.Od godziny 10.15 będzie można wpisywać się listę ( Punkt Obsługi Ruchu Turystycznego przy Bramie Gł. ) . Liczba miejsc : 200. Decyduje kolejność na liście. Dla zmotoryzowanych wojsko udostępni miejsca na parkingu wewnętrznym.

CYTADELA NOCĄ 19maja2018

2018-05-09

CYTADELA NOCĄ - po raz pierwszy w swej 242letniej historii Cytadela zaprasza 19 maja 2018 roku na nocne zwiedzanie.

W dniu 19 maja 2018 roku zapraszamy do Cytadeli Twierdzy Grudziądz na Noc muzeów. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie na adres : rawelin.gdz@wp.pl -podając imię, nazwisko i PESEL.
Zbiórka zgłoszonych uczestników ( obowiązkowo należy posiadać przy sobie polski dokument tożsamości!!) pod Bramą Główną na ul. Czwartaków od godziny 20.30.
Wejście na teren Cytadeli o godzinie 21.00 - prosimy o punktualność!
W programie zwiedzania ognisko.
Zakończenie zwiedzania przed godziną 23.30.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY!!!!