ZASADY I TERMINY ZWIEDZANIA
CYTADELI TWIERDZY GRUDZIĄDZ W SEZONIE 2024
/ 07 maja - 29 października 2024 /

 

Guided tour - Information for Foreigners

 

ZWIEDZANIE CTG JEST MOŻLIWE:

W ramach akcji Zdobywca Cytadeli
(zwiedzanie w sobotę, bez wcześniejszego rezerwowania, dla osób posiadających polski dokument tożsamości)

Oferta skierowana do turystów indywidualnych (w tym rodzin) posiadających przy sobie polski dokument tożsamości.
Zwiedzanie w ramach akcji Zdobywca Cytadeli będzie prowadzone w każdą sobotę, począwszy od dnia 07 MAJA 2022 roku do dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2022 roku.

Uczestnicy muszą przybyć na parking przed bramą główną Cytadeli, z polskim dokumentem tożsamości, najpóźniej do godziny 10.45.
Po zapisaniu na listę uczestników, uczestnicy rozpoczynają 2,5 godzinne zwiedzanie z przewodnikiem.
W przypadku większej liczby oczekujących, osoby zapisane najpóźniej będą musiały poczekać ok. 20 minut na przybycie drugiego przewodnika.
Trasa zwiedzania obejmuje majdan i punkt widokowy.

Koszt zwiedzania: opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby, zniżkowa 15 zł od osoby.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Wynagrodzenie przewodników pokrywa Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem VAT.

 

Zwiedzanie w dowolnych terminach sezonu, dla wszystkich
(wymagana wcześniejsza rezerwacja)

Należy skontaktować się z naszym Stowarzyszeniem: rawelin.gdz@wp.pl
z wyprzedzeniem:

 • osoby i grupy z polskimi dokumentami tożsamości na 7 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem,
 • obcokrajowcy na 15 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem.

 

**********

Uczestnicy posiadający polski dokument tożsamości

Osoby indywidualne posiadające (przy sobie) polski dokument tożsamości lub grupy zorganizowane, w których uczestnicy posiadają (przy sobie) polski dokument tożsamości mogą zwiedzać CTG w każdy inny, wybrany przez siebie, dzień w okresie od 07 maja do 29 października 2022 r.

W tym celu należy :

 • Skontaktować się, co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem, z WSK-E RAWELIN na adres: rawelin.gdz@wp.pl podając:
  1. dokładną nazwę organizatora,
  2. dane adresowe i kontaktowe organizatora,
  3. datę i godzinę planowanego zwiedzania,
  4. planowaną liczbę uczestników,
  5. dane do faktury,
  6. sposób płatności.
 • Na tej podstawie WSK-E RAWELIN wystąpi do Komendanta 13 WOG o zgodę na wejście na teren CTG. W przypadku zwiedzania w dniach: piątek po godzinie 13.15, sobota lub niedziela trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy. W pozostałe dni zgodę na wejście na majdan Komendant wydaje uznaniowo i indywidualnie.
 • O udzieleniu zgody na wejście na teren CTG (lub nie) i przyjęciu wycieczki (lub nie) do realizacji WSK-E powiadamia organizatora mailem zwrotnym. Zgoda Komendanta na wejście na teren CTG jest warunkiem koniecznym.
 • W dniu zwiedzania organizator lub osoby indywidualne są zobowiązane mieć przy sobie w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników zwiedzania. Listy te należy przekazać przewodnikowi i do biura przepustek.
 • Komendant, na prośbę WSK-E RAWELIN, może udzielić zgody na wjazd autokaru na parking wewnętrzny.

Koszt zwiedzania: opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby, zniżkowa 15 zł od osoby.
Wynagrodzenie przewodnika 250 zł za grupę do 30 osób. Grupy szkolne z opiekunami maksymalnie do 45 osób.
Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem VAT.

Uczestnicy posiadający (przy sobie) inny niż polski dokument tożsamości

Obcokrajowcy chcący zwiedzić CTG muszą:

 • Skontaktować się, co najmniej na 15 dni roboczych przed planowanym zwiedzaniem, z WSK-E RAWELIN podając:
  1. nazwę organizatora,
  2. dane adresowe i identyfikacyjne organizatora,
  3. dane kontaktowe organizatora,
  4. imienne listy uczestników z numerami identyfikacyjnymi dokumentu tożsamości (ten sam, którym będą się okazywać podczas zwiedzania),
  5. datę i godzinę planowanego zwiedzania.
 • Na tej podstawie WSK-E RAWELIN wystąpi do Komendanta 13 WOG o zgodę na wejście na teren CTG. W przypadku zwiedzania w dniach: piątek po godzinie 13.15, sobota lub niedziela trasa zwiedzania dodatkowo obejmuje majdan i punkt widokowy. W pozostałe dni zgodę na wejście na majdan Komendant wydaje uznaniowo i indywidualnie.
 • O udzieleniu zgody (lub nie) i przyjęciu wycieczki (lub nie) do realizacji WSK-E powiadamia organizatora mailem zwrotnym. Zgoda Komendanta na wejście na teren CTG jest warunkiem koniecznym.

Koszt zwiedzania: opłata logistyczna pełna 20 zł od osoby i zniżkowa 15 zł od osoby.
Wynagrodzenie przewodnika 250 zł za grupę do 30 osób.
Stowarzyszenie wystawia faktury, nie jest płatnikiem VAT.